тебе,детка.
כאשר את מתאהבת , מיד, ללא דקה להרהר
כבד בתוך ליבך. שכן בלתי אפשרי ככה
וכל מה שאת יכולה - תיסגי עכשיו
אין לך זכות לפגוע
אין לך שום דבר לעשות כאן