тебе,детка.
אני נרדמת בחיבוק חם שלך

מרגישה כמו ילדה קטנה על ידך

מוגנת לגמרי

מה שאף פעם לא הרגשתי בחיי - ביטחון

אני מבולבלת ואתה נותן לי לנשום

בלי מילים מרגע הראשון אתה פה

אני נוגעת ביד שלך ונעלמת